تیتر ۲۰

روسیه: تکذیب ارائه مجوز کار به شهروندان کره شمالی

روسیه به شکل سفت و سخت همه الزامات قعطنامه شورای امنیت سازمان-ملل'>سازمان ملل درباره تحریمها علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره را رعایت می کند. این به طور کامل نسبت به ممنوع بودن استفاده از کارگران کره شمالی نیز اعمال می شود.

کلیدواژه: کره شمالی روسیه