تیتر ۲۰

روسیه گزارشها درباره مجوز کار دادن به اتباع کره شمالی را رد کرد

روسیه به شکل سفت و سخت همه الزامات قعطنامه شورای امنیت سازمان-ملل'>سازمان ملل درباره تحریمها علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره را رعایت می کند. این به طور کامل نسبت به ممنوع بودن استفاده از کارگران کره شمالی نیز اعمال می شود.

کلیدواژه: کره شمالی روسیه