تیتر ۲۰

طالبان: خواستار روابط خوب با ترکیه‌ایم

حضور نظامی خارجی در افغانستان خوب نیست و مداخله در امور داخلی محسوب می‌شود. مسؤولیت حفاظت از فرودگاه بین‌المللی کابل و مراکز دیپلماتیک بر عهده افغانستان است.

کلیدواژه: ترکیه