تیتر ۲۰

تارانتینو بازهم از خداحافظی حرف زد

کوئنتین تارانتینو در مصاحبه‌ای جدید گفت پس از ساخت فیلم دهم خود بازنشسته خواهد شد و بار دیگر بر این تصمیم پافشاری کرد.

کلیدواژه: