تیتر ۲۰

احتمال برگزاری فیزیکی نمایشگاه کتاب تهران وجود ندارد

مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اعلام کرد امکان برگزاری فیزیکی نمایشگاه کتاب تهران در سال جاری وجود ندارد.

کلیدواژه: نمایشگاه کتاب