تیتر ۲۰

مصرف آب در تهران چقدر شد؟

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران'>استان تهران گفت: مصرف آب بر اساس آخرین آمارها، در ۲۳ خرداد ماه به سه میلیارد و ۶۳۶ میلیون لیتر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش را نشان می دهد.

کلیدواژه: