تیتر ۲۰

کاپیتان باز هم در پستی که او را شناختیم؛  / تصمیمِ اسکوچیچ در مورد احسان برعکس کی‌روش

احسان حاج صفی بار دیگر در پست دفاع چپ بازی خواهد کرد. همانجایی که با نمایش های درخشان به فوتبال-ایران'>فوتبال ایران معرفی شد.

کلیدواژه: عکس