تیتر ۲۰

مهم‌ ترین راهکار برای رشد اقتصادی، اصلاح نظام فکری سیاست‌ گذاران در زمینه مشاغل است

غلامرضا خلیل ارجمندی گفت: مهم‌ترین راهکار در زمینه رشد اقتصادی، اصلاح نظام فکری سیاست‌گذاران در زمینه مشاغل است.

کلیدواژه: