تیتر ۲۰

مدیر عامل بزرگترین قطعه ساز کشور: قبل از تحریم ها به پژو فرانسه صادرات داشتیم/ بالغ‌ بر ۴ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلبکاریم

کلیدواژه: