تیتر ۲۰

ساختار استضعاف گر کشور را چند قطبی کرده است/ می‌خواهیم نظام جامع شفافیت ایجاد کنیم

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت:رکن اول دولت سلام برقراری نظام جامع شفافیت است چون ما مردم را می‌خواهیم حاکم کنیم بنابراین باید همه چیز را مردم باید بدانند.

کلیدواژه: