تیتر ۲۰

روحانی: تحول اساسی در سواد و مهارت‌های دیجیتالی دانش‌آموزان ضروری است

رئیس جمهور گفت: امروز با راه‌اندازی سامانه ثبت نام دانش‌آموزان و خدمات آموزشی مدارس و سایر سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش، حرکت به سمت تحول دیجیتالی این بخش و ارتقای نظام آموزشی شدت گرفته است.

کلیدواژه: روحانی