تیتر ۲۰

مورینیو و انتخاب بهترین مدافع وسط کنونی دنیا

ژوزه مورینیو، سرمربی رم، هموطن خود یعنی روبن دیاس را بهترین مدافع حال حاضر دنیا می‌داند.

کلیدواژه: