تیتر ۲۰

سفارت آمریکا: ما امشب عراق را تشویق می کنیم

آمریکا'>سفارت آمریکا در بغداد با ارسال پیامی گفت که آنها امشب و در دیدار با ایران، طرفدار تیم ملی عراق هستند.

کلیدواژه: سفارت آمریکا آمریکا