تیتر ۲۰

صدای فعالان کسب و کارهای مجازی را می شنویم

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کسب وکار های اینترنتی یکی از مظاهر نو ظهور فعالیت های اقتصادی هستند که فرصت بسیار ویژه ای برای هم تولیدکنندگان و هم برای مصرف کنندگان ایجاد کرده اند.

کلیدواژه: