تیتر ۲۰

افزایش ۴۸ درصدی صادرات غیرنفتی

معاون طرح و برنامه وزارت صمت از افزایش ۴۸ درصدی صادرات غیرنفتی در دوماهه امسال خبر داد.

کلیدواژه: