تیتر ۲۰

توسعه دولت الکترونیک از اقدامات اساسی و زیربنایی دولت تدبیر و امید بود / امروز همه دستگاه‌ ها و نهادها باید به جریان شفافیت بپیوندند

رییس جمهور با اشاره به راه اندازی دو سامانه مهم ساختار و مدیریت خدمات دولت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گفت: توسعه دولت الکترونیک از اقدامات اساسی و زیربنایی در دولت تدبیر و امید بوده است و بسیار خرسندیم که این دولت توانست برای نخستین بار تصویر روش...

کلیدواژه: دولت