تیتر ۲۰

مقصد بعدی سیل سرگردان نقدینگی کجاست؟ / افسانه هدایت نقدینگی نامزدهای انتخابات

با روی کار آمدن رییس‌جمهور آینده، اولین اقدام او برای سامان بخشیدن به اقتصاد کشور، باید کنترل تورم باشد که تنها راه آن کنترل نقدینگی است. اما بنظر می‌رسد افسانه هدایت نقدینگی که توسط برخی نامزدها مطرح شده است می‌تواند بحران فعلی را تشدید کند.

کلیدواژه: انتخابات