تیتر ۲۰

حافظه‌های رم DDR5 تا سال ۲۰۲۳ به نوع غالب رم در بازار تبدیل می‌شوند

تحلیلگران معتقد هستند در سال ۲۰۲۳ بیش از ۵۰ درصد از حافظه‌های رمی که در بازار فروخته می‌شودU از نوع DDR5 باشند.

کلیدواژه: