تیتر ۲۰

دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره بنزین اطلاعیه صادر کرد

دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با صدور اطلاعیه ای مبهم و کلی و بدون هیچ اشاره ای به جزئیات مصوبه این شورا درباره نحوه تغییر بنزین'>قیمت بنزین و حتی تاریخ این جلسه، مجددا تاکید کرده است که اصلاح بنزین'>قیمت بنزین در آبان ماه 98 جزو تصمیمات شورای عالی هماهنگی...

کلیدواژه: بنزین