تیتر ۲۰

خشکسالی کشت تابستانه در خوزستان را به یک چهارم کاهش داد

اهواز - ایرنا - رییس سازمان جهادکشاورزی خوزستان با بیان ابعاد خشکسالی و کاهش نزولات جوی در سال زراعی جاری گفت: کشت تابستانه در خوزستان به دلیل کمبود آب در سدهای مخزنی استان به کمتر از یک چهارم روال عادی کاهش یافته است.

کلیدواژه: