تیتر ۲۰

تجدیدنظر در مالیات هنرمندان، مطالبه فریبا متخصص از رئیس‌جمهور آینده

بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون اعتقاد دارد دولت آینده باید بازنگری در مالیات‌ هنرمندان داشته باشد که بسیاری از کم‌کاران هم باید این مبلغ گزاف را بپردازند.

کلیدواژه: مالیات