تیتر ۲۰

بیانیه 336 همسر شهید مدافع حرم و امنیت: شرکت در انتخابات، دفاع از حرم است

در بیانیه همسران شهدای مدافع حرم و امنیت آمده است: ملت هوشمند ایران، شرکت در انتخابات، دفاع از حرم است، دفاع از حرم جمهوری اسلامی.

کلیدواژه: انتخابات