تیتر ۲۰

صلاحیت کاندیداهای متخلف شورای شهر فردیس سلب می شود

فرماندار فردیس گفت که با وجود برگزاری جلسات توجیهی برای کاندیداهای شورای شهر، متاسفانه برخی از کاندیداهای شوراهای شهر در فردیس و مشکین دشت مرتکب تخلفات تبلیغاتی زیادی شدند که در صورت تکرار و رعایت نکردن قانون، صلاحیت آنها سلب می شود.

کلیدواژه: کاندیدا