تیتر ۲۰

تمدید بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا

بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰ تمدید شد.

کلیدواژه: کرونا