تیتر ۲۰

هزینه‌های دندانپزشکی در سال گذشته حدود ۵۵ درصد افزایش یافت

"مسعود همتی گل سفیدی"، سرپرست معاونت فنی بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه ملت گفت‌: بالارفتن قیمت ارز در سال ۹۹ حدود ۵۵ تا ۶۰ درصدهزینه‌ها دندانپرشکی را افزایش داد اما حق بیمه دریافتی از بیمه‌گذاران ثابت بود. به دلیل آنکه دندانپزشکی ضریب خسارت رشته درمان را...

کلیدواژه: