تیتر ۲۰

یورو 2020| احساس خطر ایتالیایی‌ها از تکرار حادثه اریکسن در سری A

فدراسیون فوتبال سازمان لیگ ایتالیا از بیم رخ دادن حادثه‌ای مشابه به حادثه ایست قلبی کریستین اریکسن در کالچو، تصمیماتی جدید اتخاذ کرده‌اند.

کلیدواژه: