تیتر ۲۰

حمله لهستانی ها به ستاره بایرن/ 3 از 10؛ موج انتقادات از بهترین مهاجم جهان

شکست دیروز لهستان از اسلواکی حتی روبرت لواندوفسکی را نیز زیر تیغ تیز انتقادات قرار دارد.

کلیدواژه: