تیتر ۲۰

تا مهر ثبت نام نکنید، یارانه تان قطع می‌شود!

ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان تا پایان مهر ماه سال جاری تمدید شده است؛ اما همچنان جرایم پیشین برای ثبت اشتباه اطلاعات به قوت خود باقی است.

کلیدواژه: