تیتر ۲۰

متقاضیان برای ثبت نام مسکن ملی تا چه زمان مهلت دارند؟

محمود محودزاده، معاون مسکن و ساختمان، از ایجاد ظرفیت‌های جدید ساخت‌وساز مسکن در بیش از ۲۰۰ شهر کشور در دور پنجم ثبت‌نام طرح اقدام ملی، خبر داد.

کلیدواژه: مسکن