تیتر ۲۰

رد ادعای زاکانی درباره بورس از سوی دولت /دروغ و جعل واقعیت است

ربیعی گفت: مسائل اقتصادی جزو پیچیده ترین مسائل هر کشوری محسوب می شود و برهمین اساس کارشناسان و مسئولان راهکارهای مختلفی برای حل مشکلات اقتصادی ارایه می دهند.

کلیدواژه: بورس دولت