تیتر ۲۰

یادداشت| 17 نکته درباره اهمیت شرکت در انتخابات

"جمعه‌ی پیش رو می‌تواند روز بازگشت به آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی باشد. جمعه می‌تواند روز انتقام باشد. انتقام سلیمانی و فخری زاده و حججی و همه شهیدان. جمعه می‌تواند روز قدرت نمایی باشد."

کلیدواژه: انتخابات