تیتر ۲۰

حضور رؤسای ستادهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری در شورای نگهبان

نشست مشترک رؤسای ستادهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری با محمدحسن صادقی مقدم معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان برگزار شد.

کلیدواژه: انتخابات کاندیدا