تیتر ۲۰

دعوت حزب تمدن اسلامی برای حضور مردم در انتخابات

حزب تمدن اسلامی در بیانیه ای از آحاد مردم برای شرکت در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرد.

کلیدواژه: انتخابات