تیتر ۲۰

ایمان قربانی: مشارکت بالا در انتخابات امری مهم برای همه ایرانیان است

رئیس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات تهران گفت: اگر بخواهیم خلق حماسه سیاسی داشته باشیم که به طور قطع این محقق می شود باید با بصیرت و آگاهی و پشت پا زدن به توطئه های دشمنان نقشه های شوم آنان را خنثی کنیم.

کلیدواژه: انتخابات