تیتر ۲۰

تغییرات مهم عربستان در برابر ازبکستان

هروه رنارد سرمربی تیم ملی عربستان برای دیدار حساس امروز مقابل ازبکستان، چند تغییر را در ترکیب تیمش ایجاد خواهد کرد.

کلیدواژه: عربستان