تیتر ۲۰

کاپیتان در آستانه تمدید/ مدیر ورزشی سویا آینده راموس را لو داد

مونچی مدیر ورزشی سویا فاش ساخت که سرخیو راموس در مذاکره با رئال برای تمدید قرارداد است.

کلیدواژه: