تیتر ۲۰

۶ تهرانی در این ساختمان تا پای مرگ رفتند + عکس

آتش سوزی ضایعات در داخل پارکینگ ساختمان چهار طبقه مسکونی باعث انتشار شدید دود در طبقات و گرفتار شدن تعدادی از ساکنان در داخل راهروها و واحدهای مسکونی شد.

کلیدواژه: عکس