تیتر ۲۰

بازداشت زن تهرانی با ۱۰۰۰میلیارد تومان ثروت باد آورده

زن کلاهبردار که هزار میلیارد تومان از تعاونی ها به جیب زده بود بازداشت شد. این زن کلاهبردار بیشتر در مناطق یک و ۲۲ قربانی می‌گرفت.

کلیدواژه: