تیتر ۲۰

خانه‌ های نوساز شمال تهران چند؟

در گزارش پیش رو به بررسی قیمت برخی از واحدهای نوسازی که طی یک ماه اخیر در شمال تهران معامله شده است، خواهیم پرداخت.

کلیدواژه: