تیتر ۲۰

اولین کرد اهل سنت در کابینه دولت

عبدالناصر همتی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران را به عنوان معاون اقتصادی خود معرفی کرد.

کلیدواژه: دولت