تیتر ۲۰

پروازهای فرانسه و پاکستان به ایران از سرگرفته شد‌/ محدودیت پروازی به ۳۹ کشور

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از رفع تعلیق پروازهای فرانسه و پاکستان به ایران خبر داد و گفت: در حال حاضر محدودیت پروازی به ۳۹ کشور وجود دارد.

کلیدواژه: