تیتر ۲۰

بایدن: درباره دورنمای تقویت روابط با ناتو-اتحادیه اروپا احساس خیلی خوبی دارم

کلیدواژه: اروپا اتحادیه اروپا بایدن