تیتر ۲۰

مرکل: چین هم رقیب و هم شریک است

صدراعظم آلمان در پایان نشست ناتو گفت: چین هم رقیب است و هم شریک، در نتیجه پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو) در تبادل با چین به تعادل نیاز دارد.

کلیدواژه: