تیتر ۲۰

بازار داغ مخدوش کردن پلاک خودروها

مخدوش کردن پلاک خودرو‌ها این روز‌ها در میان رانندگان متخلف به طوری باب شده که به راحتی این کار را انجام می‌دهند، لذا باید پلیس برای مقابله با این تخلف جرایم سفت و سختی را در نظر بگیرد.

کلیدواژه: