تیتر ۲۰

گزارش روزانه صندوق های ETF‌ (۲۵خرداد ۱۴۰۰) / معاملات سنگین امین یکم با ورود پول همراه شد

در بورس امروز ۱۷۹میلیارد تومان دارا یکم و ۲۸۴میلیارد تومان پالایشی یکم خرید و فروش شد، معاملات صندوق‌های قابل معامله به هزار و ۹۷۲میلیارد تومان رسید و مازاد سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی در این صندوق‌ها ۱۸میلیارد تومان بود.

کلیدواژه: