تیتر ۲۰

افزایش نگران‌کننده مصرف آب

تهران - ایرنا - مصرف آب در کلان شهر تهران همچنان رو به افزایش بوده و این درحالی است که خشکسالی گام به گام اندام نحیف منابع آبی کشور را به لرزه در آورده است.

کلیدواژه: