تیتر ۲۰

تداوم رشد سهام همکاران سیستم با وجود افت شدید بازار بورس

همکاران سیستم در مجمع عمومی سالیانه خود، از عملکرد سال ۹۹ و وضعیت رشد محصولات این شرکت خبر داد.

کلیدواژه: بورس