تیتر ۲۰

بیگ بنگ؛ شروع جهانی که می‌شناسیم

بیگ بنگ شاید شروع کل جهان نباشد؛ اما شروع جهانی است که ما می‌شناسیم. در این مقاله با تعریف این نظریه، تاریخچه آن، اثبات و مشکلات آن آشنا خواهید شد.

کلیدواژه: