تیتر ۲۰

سیمان از حصار قیمت گذاری دستوری خارج شد

رشد عرضه و معاملات سیمان در بورس کالای ایران حاکی از آن است که صنعت استراتژیک سیمان همچون صنایع معدنی به مرور و با گام های بلند در حال خروج از حصار قیمت گذاری دستوری است؛ براساس آمار معاملات بورس کالا از ۹ خرداد ماه که عرضه های سیمان آغاز شده، حجم م...

کلیدواژه: