تیتر ۲۰

تا پایان پاییز واکسن داخلی آمادگی صادرات را خواهد داشت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: شش پلت فرم در حال کار کردن مستمر هستند و تا پایان پاییز واکسن داخلی علاوه بر مصرف داخلی آمادگی صادرات به کشورهای دیگر را خواهند داشت.

کلیدواژه: